SAHEED ANURUPCHANDRA MAHAVIDYALAYA
B.A. HONS. ENGLISH TOTAL MERIT LIST 2020-21
 B.A HONOURS ENGLISH ALL CATEGORY ALL WITH PH TOP
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FourMerit PointStatus
1 1 SACM2000608 CHANDANA GHOSH OBC-B N 97 388 388
2 2 SACM2000658 SHAYANTI MONDAL SC N 87 366 366
3 3 SACM2000403 SUSHMITA PURKAIT General N 90 365 365
4 4 SACM2000266 KOYEL NASKAR SC N 85 363 363
5 5 SACM2000875 jayeda khatun OBC-A N 80 354 354
6 6 SACM2001061 SHAIKH RAIHAN OBC-A N 73 351 351
7 7 SACM2000509 MD OMAR FARUK JAMADAR OBC-A N 80 350 350
8 8 SACM2000812 santarpan kumar bera General N 88 348 348
9 9 SACM2000975 SOUVIK MAITI General N 77 346 346
10 10 SACM2000263 DEB MONDAL General N 90 339 339
11 11 SACM2000455 sahanara khatun General N 80 335 335
12 12 SACM2000133 Ebrahim Sk OBC-A N 73 334 334
13 13 SACM2000792 ARPITA MANDAL SC N 85 328 328
14 14 SACM2000694 puja samanta General N 74 319 319
15 15 SACM2001051 biSHAL DAS OBC-B N 86 317 317
16 16 SACM2000747 SWASTIKA KUMAR General N 90 333 316.35
17 17 SACM2000629 ANANYA DOLUI SC N 58 315 315
18 18 SACM2000175 PAYEL PRAMANICK SC N 65 312 312
19 19 SACM2000478 mrITTIKA MALIK SC N 81 308 308
20 20 SACM2000583 mrittika malik SC N 81 308 308
21 21 SACM2000465 MINAKSHMI KAYAL General N 84 355 301.75
22 22 SACM2000693 dwip ghosh OBC-B N 65 301 301
23 23 SACM2000742 RUKSONA KHATUN OBC-A N 75 299 299
24 24 SACM2000361 TAPABROTA MONDAL SC N 70 285 285
25 25 SACM2000367 SANGITA ROUT General N 62 284 284
26 26 SACM2001075 SANGITA ROUT General N 62 284 284
27 27 SACM2000600 SAYAN KHAN General N 56 283 283
28 28 SACM2000495 indranil basu General N 86 332 282.2
29 29 SACM2000846 sk sahil OBC-A N 70 273 273
30 30 SACM2000849 SK SAHIL OBC-A N 70 273 273
31 31 SACM2000671 ARNAB MONDAL General N 52 272 272
32 32 SACM2000912 sairabanu khatun OBC-A N 58 263 263
33 33 SACM2000965 Ayan saha General N 79 234 210.6
34 34 SACM2000631 ABIR MUKHERJEE General N 52 217 206.15