SAHEED ANURUPCHANDRA MAHAVIDYALAYA
B.A.ENGLISH HONS. - TOTAL MERIT LIST 2022-23
 B.A HONOURS ENGLISH ALL CATEGORY ALL WITH PH TOP
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FourMerit PointStatus
1 1 SACM2200936 NEHA HALDER General N 93 382 382
2 2 SACM2200935 NEHA SAMANTA General N 78 376 376
3 3 SACM2200570 MONIKA SAMANTA General N 82 374 374
4 4 SACM2200719 SAYAN DAS General N 92 373 373
5 5 SACM2200988 SK ASHADUL OBC-A N 72 367 367
6 6 SACM2200828 ANUDIPA KARAN OBC-B N 85 365 365
7 7 SACM2201134 SUBHANJANA DALAPATI General N 91 362 362
8 8 SACM2200023 TINA MIDHEY General N 90 359 359
9 9 SACM2201339 AKASH MONDAL SC N 88 359 359
10 10 SACM2200054 LILY KHAN General N 77 358 358
11 11 SACM2200315 INSAN MOLLA OBC-A N 90 357 357
12 12 SACM2201352 DEBOJYOTI BAKSHI General N 85 374 355.3
13 13 SACM2200761 BIKRAM PURKAIT SC N 75 352 352
14 14 SACM2201098 NIRANJAN DAS SC N 84 351 351
15 15 SACM2200955 AFFRIN KHATUN General N 92 350 350
16 16 SACM2200230 BRISTI MONDAL SC N 91 349 349
17 17 SACM2201173 SHRUTI HALDER General N 80 349 349
18 18 SACM2200519 RAMIJ RAJA KHAN General N 97 344 344
19 19 SACM2200369 TANIA ISLAM OBC-B N 74 340 340
20 20 SACM2200171 AVIK MAJI General N 90 339 339
21 21 SACM2201310 TAIJIT MOLLA OBC-A N 73 339 339
22 22 SACM2200032 POURABI HAZRA General N 85 337 337
23 23 SACM2200840 LAKSHMAN HALDER SC N 83 337 337
24 24 SACM2201213 ANKITA KABI SC N 87 353 335.35
25 25 SACM2200415 BITTU BHATTACHARAYA General N 75 330 330
26 26 SACM2200496 MITRAYAN DAS General N 82 327 327
27 27 SACM2200745 SOHA SARMIN KHATUN General N 80 323 323
28 28 SACM2200574 TANUSHREE DAS OBC-B N 76 320 320
29 29 SACM2201101 SHIRIN AKHTAR SHAIKH OBC-A N 75 319 319
30 30 SACM2200890 RAJ BAIDYA SC N 87 307 307
31 31 SACM2200424 KANKANA DAS General N 70 306 306
32 32 SACM2200293 SAGAR SANPUI General N 80 305 305
33 33 SACM2200049 KOYEL BHATTACHARJEE General N 74 305 305
34 34 SACM2200837 POULOMI DAS General N 82 303 303
35 35 SACM2200047 ARINDAM KUMAR DAS OBC-B N 80 300 300
36 36 SACM2200829 ANANYA HALDER General N 78 295 295
37 37 SACM2200006 SK SAHIL OBC-A N 82 289 289
38 38 SACM2200062 NUR HASAN SK General N 66 289 289
39 39 SACM2200743 NASIM MALLICK OBC-A N 55 281 281
40 40 SACM2200075 KOYEL PRAMANICK SC N 70 267 267
41 41 SACM2200727 NIBEDITA PANDIT SC N 70 242 242