SAHEED ANURUPCHANDRA MAHAVIDYALAYA
B.A. HONS. HISTORY TOTAL MERIT LIST 2020-21
 B.A HONOURS HISTORY ALL CATEGORY ALL WITH PH TOP
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest FourMerit PointStatus
1 1 SACM2000789 PRATHAMA KAYAL SC N 91 378 378
2 2 SACM2000026 swagata adak General N 88 372 372
3 3 SACM2000797 Neha manna General N 94 363 363
4 4 SACM2000223 SUPRAVA SARDAR SC N 91 363 363
5 5 SACM2000761 KANKANA DAS General N 97 357 357
6 6 SACM2000184 FIRDOUS SHAIKH OBC-A N 91 357 357
7 7 SACM2000286 Peau Naskar General N 86 356 356
8 8 SACM2000292 Peau Naskar General N 86 356 356
9 9 SACM2000091 SEFALI MAJUMDAR General N 90 355 355
10 10 SACM2000901 sefali majumdar General N 90 355 355
11 11 SACM2000025 RUPSA PRAMANIK SC N 80 338 338
12 12 SACM2001054 ANKITA JANA General N 84 336 336
13 13 SACM2000267 PARAMITA SENAPATI SC N 83 333 333
14 14 SACM2000215 MONISHA MONDAL General N 73 329 329
15 15 SACM2001136 surja dalui SC N 83 325 325
16 16 SACM2000653 PRITI NASKAR SC N 92 356 320.4
17 17 SACM2000138 NAFIZA PARVIN OBC-A N 80 314 314
18 18 SACM2000852 BABY NASRIN MOLLA OBC-A N 82 329 312.55
19 19 SACM2000281 SARIKA KHATUN General N 80 311 311
20 20 SACM2000269 JASMINA KHATUN General N 68 311 311
21 21 SACM2000982 MOUSUMI PARAMANICK OBC-B N 80 310 310
22 22 SACM2000838 SATHI DAS General N 74 309 309
23 23 SACM2000959 MADHUMITA DAS SC N 81 304 304
24 24 SACM2000398 MADHUMITA DAS SC N 81 304 304
25 25 SACM2000422 MADHUMITA DAS SC N 81 304 304
26 26 SACM2000609 MOSTAKIN SEIKH OBC-A N 84 302 302
27 27 SACM2000710 shiya mondal General N 65 294 294
28 28 SACM2000210 disha adhikary General N 68 287 287
29 29 SACM2000066 arpita ghorui SC N 70 286 286
30 30 SACM2000083 Tithi Pramanik SC N 66 281 281
31 31 SACM2000182 Monisha Khatun OBC-B N 70 279 279
32 32 SACM2000492 TAMOSA KAYAL General N 60 279 279
33 33 SACM2000325 SADIKA KHATUN OBC-A N 63 274 274
34 34 SACM2000569 TIYASA ROY General N 64 272 272
35 35 SACM2000903 piyali maji General N 63 272 272
36 36 SACM2000942 RABIUL ISLAM MOLLA General N 62 266 266
37 37 SACM2001130 PRANAB BARNIK SC N 60 265 265
38 38 SACM2000712 TRISHA MONDAL General N 60 264 264
39 39 SACM2000294 SNEHA SAMANTA General N 66 259 259
40 40 SACM2000522 priyanka kayal OBC-B N 62 258 258
41 41 SACM2001012 mijanu khatun OBC-A N 66 257 257
42 42 SACM2000531 RUSHIA KHATUN OBC-A N 70 256 256
43 43 SACM2000045 mahuya das General N 60 256 256
44 44 SACM2000793 MOKLESUR RAHAMAN SANFUI General N 65 251 251
45 45 SACM2000708 ARPITA BERA General N 53 249 249
46 46 SACM2000435 SANAT KAYAL SC N 60 248 248
47 47 SACM2000050 soupitak bag General N 63 245 245
48 48 SACM2000910 RUPALI JANA General N 60 244 244
49 49 SACM2000052 bibhas manna General N 67 240 240
50 50 SACM2000776 nakibuddin munshi General N 55 240 240
51 51 SACM2000203 PALLABI DAS SC N 55 235 235
52 52 SACM2000985 BRISHTY DAS General N 58 232 232
53 53 SACM2000520 TRITHI HALDER SC N 52 232 232
54 54 SACM2000521 TRITHI HALDER SC N 52 232 232
55 55 SACM2000734 SHILPA ADHIKARY General N 54 231 231
56 56 SACM2000822 SUHANA PARVIN OBC-A N 54 249 224.1
57 57 SACM2000270 RIMPA BHANGI SC N 58 217 217
58 58 SACM2000808 MOUSUMI DALUI SC N 45 200 200
59 59 SACM2000735 ANINDITA BISWAS SC N 50 197 197